• image
 • เกี่ยวกับเรา

  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นการรวมตัว ของกลุ่มผู้ประกอบการ ในทุกรูปแบบ ทั้งสมาคม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวม ของผู้ประกอบการไทย และเป็นพลัง ในการประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน และหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชน เพื่อสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการไทย สามารถที่จะก่อตั้ง อยู่รอด และเติบโต ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลก ที่ผันผวนในปัจจุบัน

  บทบาท และภารกิจของสมาพันธ์ฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นองค์กรหนึ่ง ที่เป็นที่พึ่งพาของ SME ไทยได้ รวมทั้งยังเป็นตัวกลาง ในการสะท้อนปัญหา ของเหล่าผู้ประกอบการ ผ่านไปยังภาครัฐ เพื่อจะได้หาแนวทาง ในการแก้ไข และพัฒนา ให้ SME ไทยรุกตลาดโลก แข่งขันกับนานาประเทศ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ปรากฏการณ์สำคัญของ SME ที่จะรวมตัวกันโดยเสรี ไม่ว่าจะเข้าร่วม ในนามของสมาคม ชมรม กลุ่มการค้า หรือแม้แต่ในนามบุคคล ก็ยังเปิดกว้าง รองรับสมาชิก เพื่อจะร่วมเดินทาง ไปพร้อมกัน

  สมัครสมาชิก กดที่นี่

 • คณะผู้บริหาร

 • พิษณุ อุชุวัฒน์

  พิษณุ อุชุวัฒน์

  ประธานภาคตะวันออก

 • สุมิตร เขียวขจี

  สุมิตร เขียวขจี

  เลขาธิการภาคตะวันออก

  ศุภัช ศัพท์เสน (พีท)

  ศุภัช ศัพท์เสน (พีท)

  รองประธานภาคฯ 0949949156

  ณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช (ณัฐ)

  ณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช (ณัฐ)

  รองประธานภาคฯ 0846252424

  สถาพร ฉายะโอภาส (เอก)

  สถาพร ฉายะโอภาส (เอก)

  รองประธานภาคฯ / ประธานจังหวัดนครนายก 086-5155159

  เกรียงศักดิ์ อุดมสิน

  เกรียงศักดิ์ อุดมสิน

  ประธานจังหวัดปราจีนบุรี065-5498224

  สรา​วุฒิ​ พิทักษ์​มวยไทย​(เอส)

  สรา​วุฒิ​ พิทักษ์​มวยไทย​(เอส)

  ประธานจังหวัดสระแก้ว084-1984489

  วรุตฒ์ จินตกานนท์

  วรุตฒ์ จินตกานนท์

  ประธานจังหวัดตราด062-8235664

  วรพชร วงษ์เจริญ(นุ่ม)

  วรพชร วงษ์เจริญ(นุ่ม)

  ประธานจังหวัดจันทบุรี089-0927999

  ชญาภา อภิมหาบุญญากุล ( สา )

  ชญาภา อภิมหาบุญญากุล ( สา )

  ประธานจังหวัดชลบุรี 061-882-2424

  พิกุล กิตติพล(แมว)

  พิกุล กิตติพล(แมว)

  ประธานจังหวัดระยอง081-889-0331

  อณัฐ กรรณิกา

  อณัฐ กรรณิกา

  ประธานจังหวัดฉะเชิงเทรา081-7627262

 • ข่าวสาร และ กิจกรรม

 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายสถาพร ฉายะโอภาส รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย ภาคตะวันออก / ประธานจังหวัดนครนายก บรรยายเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ปราจีนบุรีสนับสนุนงบประมาณโดยสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

  019-05-08 19:48

  นายสถาพร ฉายะโอภาส ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดนครนายก ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ “@นครนายก” ตามโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ จังหวัดนครนายก ร่วมกับท่านพาณิชย์จังหวัดนครนายก (นางสาวณัฐฐิญา ชำนาญ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยคณะฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก

  019-05-08 19:48

  กิจกรรม Scale Up ปี2 ภาคตะวันออก ณ โรงแรม สตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

  019-05-08 19:48

  ประชุมความร่วมมือโครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการ SME ไทย จังหวัดนครนายก

  019-05-08 19:48

  Scale Up 2024ปี2

  019-05-08 19:48

  ข่าวสมาพันธ์เอสเอ็มอี

  019-05-08 19:48

  โครงการ Scale Up 2024 ปี2 สู่ตลาดใหญ่ไฉไลกว่าเดิม พบกันวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

  019-05-08 19:48

  ขอแสดงความยินดีกับ ประธานจังหวัดนครนายก ผู้บริหาร บริษัท มิตรใหม่ฟาร์ม จำกัด ที่ได้รับรองมาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

  019-05-08 19:48

  วันที่ 1 กันยายน 2566 สมาชิกสมาพันธ์ SME จังหวัดนครนายก และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานการรับรองมาตรฐานสินค้าดี สินค้าเด่น @นครนายก ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย หอการค้าจังหวัดนครนายก และส่วนราชการต่างๆ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าดี บริการเด่น ที่ได้รับรองมาตรฐาน เข้าร่วม จำนวน 300 ราย ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยในงานได้จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้า และบริการมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง

  019-05-08 19:48

  ประชุมแผนการดำเนินการของประธานและคณะกรรมการจังหวัด วาระปี 66-68 สมาพันธ์ SME ไทย ภาคตะวันออก โดยมีประธานสมาพันธ์ SME ไทย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิชย์ และผู้บริหารสมาพันธ์ฯ ส่วนกลางเข้าร่วม วันที่ 31 กันยายน 2566 ณ นากา การเด้นท์ จังหวัดชลบุรี

  019-05-08 19:48

  ประชุมขับเคลื่อนสมาพันธ์เอสเอ็มอีภาคตะวันออก ณ มีสุขฟาร์ม จ.ระยอง 9-10/5/66

  019-05-08 19:48

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 21/12/22

  019-05-08 19:48

  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีภาคตะวันออก คุณพิษณุ อุชุวัฒน์ เซ็น MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกับ บางกอกเวิลด์

  019-05-08 19:48

  ประชุมสัญจรสมาพันธ์เอสเอ็มอีภาคตะวันออก 19-20 ตุลาคม 2565

  019-05-08 19:48

  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

  019-05-08 19:48

  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.จันทบุรี

  019-05-08 19:48

  สมาพันธ์เอสเอ็มอีภาคตะวันออกขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวด สินค้าดี สินค้าเด่น ภาคตะวันออก

  2023-05-11 11:50
  จำนวนวิว 62

  B2B SME THAILAND - CAMBODIA 2022

  019-05-08 19:48

  #เริ่มแล้วเทศกาลตรุษจีน2565 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.จันทบุรี ร่วมกับ สภาเกษตรกร จ.จันทบุรี จัดกิจกรรม ออกร้านจำหน่ายสินค้า ในเทศกาลตรุษจีน วันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จ.จันทบุรี

  019-05-08 19:48

  3องค์กรเอกชนในสระแก้ว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจ.สระแก้ว สมาพันธ์ SME และMoc biz club ตกลงทำmouร่วมกันผลักดันท่องเที่ยวและธุรกิจ บริการ เราจะเป็นพันธมิตรจับมือไปด้วยกัน

  019-05-08 19:48
 • PHOTO GALLERY

 • ผู้สนับสนุน

 • SME ไทย
  ข้อมูล ภาคตะวันออก
  ท่องเที่ยว
  เว็บไซต์ น่าสนใจ