6 ข้อต้องมี ตัวช่วย SME เข้าถึงแหล่งทุน


2019-09-24 18:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

“แหล่งเงินทุน” ปัญหาที่ SME มักจะต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น และมีเงินทุนไม่มาก วันนี้มี 6 ข้อ เสนอแนะมาฝาก ว่าควรทำอย่างไร SME ถึงจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

  1. ไอเดียสามารถเป็นจริงได้ ต้องระบุ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของลูกค้า รวมถึงออกแบบ โปรดักต์ หรือแนวคิดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
  2. ทดสอบโปรดักต์แล้วเวิร์ก สามารถแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่จับต้องได้ของโปรดักต์
  3. มีโมเดลและแผนธุรกิจ เพราะโมเดลธุรกิจจะระบุถึงเรื่องรายได้ ซึ่งทั้งโมเดลและแผนธุรกิจจะเป็นตัว พิสูจน์ให้ทั้งคุณและนักลงทุนได้เห็นว่าไอเดียธุรกิจที่มีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ และทำได้จริง
  4. มีแผนทางการเงิน ควรวางแผนทางการเงินให้ดี โดยวางแผนต่อเนื่องไปถึงเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้า
  5. คัดคนคุณภาพเข้าร่วมทีม คุณต้องคัดสรรหาคนที่มีความ สามารถและคุณภาพเข้ามาร่วมทีม และหากคุณยังไม่มีประสบการณ์ในสิ่งที่ ทำก็ต้องหาคนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วย
  6. พิสูจน์ได้ว่ามีความรับผิดชอบทางการเงิน คุณควรที่จะมีการเก็บผลการดำเนินงาน หรือ Track Record เอาไว้เพื่อ ทำให้นักลงทุนหรือผู้ให้กู้ยืมให้ความไว้วางใจในตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะเริ่มใช้เงิน ลงทุนจากเพื่อนสนิทหรือการระดมทุนจากที่ไหน เพราะนักลงทุนมีความต้องการ ที่จะเห็นว่าคุณใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างมีความรับผิดชอบ

บทบาท และภารกิจของสมาพันธ์ฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นองค์กรหนึ่ง ที่เป็นที่พึ่งพาของ SME ไทยได้ รวมทั้งยังเป็นตัวกลาง ในการสะท้อนปัญหา ของเหล่าผู้ประกอบการ ผ่านไปยังภาครัฐ ปรากฏการณ์สำคัญของ SME ที่จะรวมตัวกันโดยเสรี ไม่ว่าจะเข้าร่วม ในนามของสมาคม ชมรม กลุ่มการค้า หรือแม้แต่ในนามบุคคล ก็ยังเปิดกว้าง รองรับสมาชิก เพื่อจะร่วมเดินทาง ไปพร้อมกัน ติดต่อ สมาพันธ์เอสเอ็มอี ภาคตะวันออก โทร.061-028-4007 Email : [email protected]