เผยไต๋ ข้อดี-ข้อเสีย ธุรกิจ E-Commerce


2019-09-24 18:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 72

**ข้อดี ธุรกิจ e-Commerce** - เปิดดำเนิน 24 ชั่วโมง - ดำเนินการค้าอย่างไร้พรมแดน - ใช้งบประมาณลงทุนน้อย - ตัดปัญหาด้านการเดินทาง - ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์

ข้อดี ธุรกิจ e-Commerce

  • เปิดดำเนิน 24 ชั่วโมง
  • ดำเนินการค้าอย่างไร้พรมแดน
  • ใช้งบประมาณลงทุนน้อย
  • ตัดปัญหาด้านการเดินทาง
  • ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์

ข้อเสีย

  • ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีปะสิทธิภาพ
  • ต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การดำเนินการด้านภาษีต้องชัดเจน
  • ผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

บทบาท และภารกิจของสมาพันธ์ฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นองค์กรหนึ่ง ที่เป็นที่พึ่งพาของ SME ไทยได้ รวมทั้งยังเป็นตัวกลาง ในการสะท้อนปัญหา ของเหล่าผู้ประกอบการ ผ่านไปยังภาครัฐ ปรากฏการณ์สำคัญของ SME ที่จะรวมตัวกันโดยเสรี ไม่ว่าจะเข้าร่วม ในนามของสมาคม ชมรม กลุ่มการค้า หรือแม้แต่ในนามบุคคล ก็ยังเปิดกว้าง รองรับสมาชิก เพื่อจะร่วมเดินทาง ไปพร้อมกัน ติดต่อ สมาพันธ์เอสเอ็มอี ภาคตะวันออก โทร.084-198-4489 Email : [email protected]