5 ปัจจัย แรงหนุนทำให้ธุรกิจ WIN WIN


2019-09-24 18:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 52

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ มีเคล็ดลับ หลายอย่าง แต่ครั้งนี้ มี 5 ปัจจัยพื้นฐานที่นำมาฝาก ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 1.ดูแลลูกค้าเหมือนครอบครัวเดียวกัน 2.สร้างทีมงานเหมือนทีมฟุตบอล แม้ทำหน้าที่ต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน 3.สร้างพาร์ตเนอร์ที่ดี มีคุณภาพ 4.Traing ในการผลิตสินค้าล่วงหน้า 3-5 ปี 5.ธุรกิจต้องไม่เอาเปรียบ หรือ ทำร้ายสิ่งแวดล้อม

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ มีเคล็ดลับ หลายอย่าง แต่ครั้งนี้ มี 5 ปัจจัยพื้นฐานที่นำมาฝาก ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

  1. ดูแลลูกค้าเหมือนครอบครัวเดียวกัน
  2. สร้างทีมงานเหมือนทีมฟุตบอล แม้ทำหน้าที่ต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน
  3. สร้างพาร์ตเนอร์ที่ดี มีคุณภาพ
  4. Traing ในการผลิตสินค้าล่วงหน้า 3-5 ปี
  5. ธุรกิจต้องไม่เอาเปรียบ หรือ ทำร้ายสิ่งแวดล้อม

บทบาท และภารกิจของสมาพันธ์ฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นองค์กรหนึ่ง ที่เป็นที่พึ่งพาของ SME ไทยได้ รวมทั้งยังเป็นตัวกลาง ในการสะท้อนปัญหา ของเหล่าผู้ประกอบการ ผ่านไปยังภาครัฐ ปรากฏการณ์สำคัญของ SME ที่จะรวมตัวกันโดยเสรี ไม่ว่าจะเข้าร่วม ในนามของสมาคม ชมรม กลุ่มการค้า หรือแม้แต่ในนามบุคคล ก็ยังเปิดกว้าง รองรับสมาชิก เพื่อจะร่วมเดินทาง ไปพร้อมกัน ติดต่อ สมาพันธ์เอสเอ็มอี ภาคตะวันออก โทร.084-198-4489 Email : [email protected]